OKTOOBRIKUU ÜRITUSED

 5. oktoober kell 11.00 Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine saalis.

 7. oktoober kell 10.00 Infektsioonivoliniku infotund töötajatele.

 15. oktoober Ülemaailme kätepesupäev.

 29. oktoober kell 16.00 Disko, korraldab 2.maja

 3. maja tegevusjuhendajate üritus noortele.