Asutajad optimistlikud: “Haraka Kodu ehitus Maidla külas algab veebruaris”

Kuigi lootus kopp maasse lüüa oli juba 2009. aasta jaanipäeva paiku, siis pikale veninud läbirääkimised rahastuse osas lükkasid ehituse alustamist poole aasta võrra edasi. Sihtasutus Haraka Kodu rõõmustas selle aasta alguses positiivse vastuse üle, mil nende mitmeaastast projektikirjutamist pärjati lõpuks finantseerimisotsusega. EAS-i esitatud taotlus sai 32 miljoni ulatuses rahastuse, aga Eesti riiki ja tema rahakotti tabanud masu tõttu viibis Sotsiaalministeeriumi kanda jäänud ligi 10 miljoniline omafinantseeringu osa. Tänaseks on kogu ehituseks vajaminevad summad finantseerijate poolt kinnitatud ja esialgu utoopilisena tundunud idee Haraka Kodu rajamisest on reaalsem, kui kunagi varem.

Kodu puuetega noortele
SA Haraka Kodu peaeesmärgiks on luua Harjumaale intellekti- ja liitpuudega noorte kodu. Idee sai alguse juba 2006. aastal ja rajanes teadmisel, et mingil hetkel lõpetavad praegu Salu kooli (raske- ja sügava vaimupuudega laste õppeasutus Ääsmäel) lapsed kooli, aga neile oleks tarvis tagada ka edasine õpe ja võimalused täisväärtuslikuks eluks. Haraka Koduta oleks neil noortel peale kooli lõpetamist kaks alternatiivi- koju tagasi või hooldekodusse. Esimene variant nõuaks vanematelt oma tööst loobumist ja koju jäämist, hooldekodus aga ununeksid Salu koolis omandatud oskusedteadmised ning areng peatuks. Haraka Kodu pakub neile noortele spetsiaalseid tingimusi elamiseks ja ka edasiseks arenguks. Sellisele mõttekäigule tuginedes pidasid Haraka Kodu asutajad läbirääkimisi omavalitsustega, Sotsiaalministeeriumiga, puuetega laste vanematega ja said kinnituse: mõte on hea ja oluline, sest Harjumaal sellised hoolekande asutused täiesti puuduvad.
Plaani järgi saaksid Haraka Kodust omale uue pesa maksimaalselt 36 noort. Süsteem on üles ehitatud nö peremudelile põhinevalt, elatakse kuuekesi koos, olenevalt puude raskusest on noortel iga päev abiks 1-3 ema. Jätkub ka Salu koolis alustatud õppetegevus ja samas harjutatakse elanikke iseseisvalt igapäeva eluga toime tulema. Soovijaid tulevasesse noortekeskusesse on asutajate sõnul palju, sealhulgas ka Saue valla noori.

Valmimise ajaks sügis 2010
Hetkel on valmis juba ehituse alustamiseks vajalik detailplaneering ja tegeletakse projekteerimisega. Keskuse ehitamiseks andis Saue Vallavalitsus 3-hektarilise Maidla külas asuva maatüki hoonestusõiguse 50. aastaks arendajate kasutusese tasuta. Detailplaneeringu järgi saab Haraka Kodu koosnema mitmest hoonest. Ehitatakse välja peamaja, kus saavad koha tegevustoad ja kus plaanitakse tulevikus pakkuma hakata päevakeskuse- ja rehabilitatsiooniteenust (füsioteraapiat, massaaêi jne) ka mitteelanikele. Elumajad koosnevad erineva suurusega ridaelamuboksidest ning juba mõeldakse ka majade sisustamise peale. Oma abikäe on lubanud ulatada Lions klubi Tallinn City, kes koos oma Rootsi kolleegidega plaanivad hakata tegema heategevuslikku tööd, et sisustamise tarvis vahendeid hankida. Valmis ja sobivalt sisustatud kompleksis koos koolitatud hooldajatega loodetakse vaimu puuetega noortele koduuksed avada 2010. aasta oktoobris. Arendajate sõnul on kohalikel elanikel tulevikus soovi korral võimalus rajatavas noortekodus ka tööd leida.

Koduvald

01.09.2009