Haraka Kodu — eriline paik päikese all

Pr. Vaige Niitenberg tõi hiljuti toimetusse suure hulga huvitavat ja informatiivset materjali Harjumaale Maidla külla rajatava erivajadustega noortele mõeldud HARAKA KODU kohta. Püüame saadud lehekülgedelt noppida olulisema, et seda Eesti Elu lugejatele vahendada.

Noorel taasiseseisval Eesti Vabariigil on kuhjaga probleeme, mida pole võimalik lahendada ühekorraga ja hoobilt. See puudutab eriti sotsiaalset valdkonda. Kui minna veelgi sügavamale ja konkreetsemaks, siis puuetega laste ja noorte olukorda. Kuigi riik on siin oma käe ulatanud, pole iga abivajajani jõutud. Küllap on siis igasugune kodanikualgatus selles osas teretulnud.

Kolm ettevõtlikku ema — Kaire Kindel, Pille Maasik ja Margit Saluste, kelle peres kasvavad raskete puuetega lapsed, asutasid 2003. a mais MTÜ Puuetega Laste Keskuse nimega Lootus. Sellele järgnes Salu Kooli avamine, kus antakse põhiharidust raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega (s. o. mitme puudega) lastele. Nüüd on kool edukalt toiminud juba üle 3 aasta. Laste ja noorte haridustee kestab seal 7. kuni 21. eluaastani.

See on 3-klassiline kool eriliste laste jaoks, kus on üks hooldus- ja 2 toimetulekuklassi. Õpetamise aluseks on individuaalne arengukava; õppe- ja kasvatustöö eesmärk on õpilase võimalikult iseseisev toimetulek igapäevaelus. Koolis valitsev õhkkond on sedavõrd meeldiv ja turvaline, et lapsed viibivad seal rõõmuga.

Tunnustatud Itaalia pedagoog Maria Montessori on öelnud, et see, mis on hea erivajadusega lapsele, on hea ka tavalisele lapsele. Ja ilmselt ka vastupidi. Salu kooli pedagoogid kinnitavad, et puuetega lastel on palju sisemist jõudu arenemaks iseendaks.

Praegu on aga nii, et kui puudega noor inimene on põhihariduse omandamisega toime tulnud, on tema vanematel kaks valikut: kas saata laps hooldekodusse või jääda ise koju teda hooldama. Kumbki väljavaade pole muidugi eriti ahvatlev.

Kaire, Pille ja Margit leidsid hea lahenduse. Nende eestvedamisel loodi 4. jaanuaril 2006 Sihtasutus Haraka Kodu. See kodu on mõeldud noortele, kes ei saa ise, ilma kõrvalabita elus hakkama, aga küllap tahaksid nemadki peremudeli järgi elada. Sel eesmärgil rajatakse Harjumaale Maidla külla Haraka kodu. Miks siis selline nimi? Haraka on tuletatud Sihtasutuse juhatuse liikmete laste eesnimede kahest esimesest tähest ehk siis HAns, RAndo ja KAtarina. Haraka Kodu rajajad leiavad ka, et harakas kui lind on kodule sobiv sümbol — rahvas peab teda must-valgeks linnuks (umbes nagu puuetega lapsigi), aga tegelikult pole tal ühtki musta sulge, vaid nende värvigamma on violetsest roheliseni. Nii on ka puuetega lapsed kõik omanäolised ja „värvilised“ isiksused, kirjutab SA Haraka Kodu projektijuht Helin Lest.

Eestlased Eestis 03 Nov 2006