Salu koolis lõpetas esimene lend

Puuetega laste kool unistab uutest ruumidest

Harjumaa ainukeses raske ja sügava vaimupuudega lastele mõeldud koolis, Salu koolis lõpetas sel kevadel esimene lend. Kaks noort läbisid põhikooli toimetulekuõppe ainekavad. Kokku õpib koolis 21 last erinevatest kohalikest omavalitsustest.

Uuel kooliaastal tuleb kooli juurde kolm last, lapsi aga, kellel kohe oleks koolikohta vaja, on järjekorras neli.

“Tegelikult on selliseid lapsi Harjumaal ilmselt rohkem, lisaks veel lasteaiaealised lapsed, kellele samuti igapäevane, järjepidev ja professionaalne õpetus on hädavalik,“ rääkis Salu kooli juhatuse liige Margit Saluste. Lasteaed raske puudega lastele puudub aga Harjumaal hoopiski.

Mida varem seda parem

Kui kergema puudega lapsed saavad abistaja olemasolul üldjuhul hakkama tavalasteaias, siis raske puudega lastele on võimalikult varajane ja mitmekülge õpetus ülioluline.

“Ühelt poolt on väga tähtis, et lapsed saaks omavanuste seltskonda, teisalt vajavad nad spetsialistide, so. logopeedi, füsioterapeudi, massööri jt, abi, mida vanem kodus anda ei suuda,” sõnas Saluste. “Järjepidev töö loob lapse arengule paremad perspektiivid.”
Paraku puudub Salu koolil, mis praegu kasutab Ääsmäe lasteaia ruume, kooli laiendamiseks ja lasteaia rajamiseks ruumid.

Teenused koos

Salu kooli asutajad pingutavad juba pikemat aega selle nimel, et  Salu kool saaks oma, ja mis tähtis, laste vajadustele vastava maja. Nii saaks laiendada rehabilitatsioonivõimalusi, rajada juurde lasteeaiaosa, vastu võtta lapsi, kellel täna internaadikohta ei jagu. Praeguseks on olemas kokkulepe Saue vallaga maatüki osas.

“Saue vallavalitsus on valmis andma meile kooli ehituseks maatüki Ääsmäel, tänasel päeval käib dokumentide korrastamine,” sõnas kooli direktor Helger Rannu.
Ääsmäe on koolile väga sobilik paik – siiasamasse lähedale  Maidlasse kerkib Harakakodu – noortekodu, kuhu saavad Salu kooli lõpetanud noored edasi elama ja õppima minna. Et  Salu kooli pakub rehabilitatiooniteenuseid ka väljaspool kooli, on tulevikus mõistlik, kui kogu teenustekompeks oleks ühes kohas saadaval.

Mitte ühe valla asi

“Meil Salu koolis õpib laps näiteks Harku vallast, siis on mõistlik, et ta ei lähe teenuseid saama näiteks Kuusallu, vaid saab kõik vajaliku ühest kohast kätte,” sõnas Saluste.

Kooli rajamiseks on esitatud taotlus KOIT (kohalike omavalitsuste investeeringu toetuste) kavasse.
“Praegu käsitletakse Salu kooli rajamist kui ühe omavalitsuse projekti, kuid tegelikult tuleks vaadata seda laiemalt – maakondliku projektina, sest siia võib tulla lapsi kõigist Harjumaa linnadest-valdadest,” sõnas Saluste avaldades lootust, et kooli rajamist on valmis toetama ka teised omavalitsused.

Infokast:

Salu koolis on lapsi üle Harjumaa
Salu kool on 2003. aastal loodud erakool, raske ja sügava vaimupuudega ja liitpuuetega lastele. Lapse eest rasub riik pearaha, vallad oma lapse eest kohamaksu ning vanemad söögiraha ja õppevahendite maksu.

Salu koolis õppivad lapsed on pärit Keila linnast, Saue vallast, Viimsi, Kose, Kuusalu, Raasiku, Kõue, Nissi, Saku, Harju, Padise vallast ja Kohila vallast Raplamaal.

Autor: Kaia Roots, Harju Elu