MEIST

Projekti ideeks oli kaasaegse ööpäevaringse hoolduse ja võimalikult iseseisva elu tingimuste loomine raske ja sügava liitpuudega inimestele. Oluline on eluks vajalike oskuste õpetamine ja koolis õpitu kinnistamine ka täiskasvanuna. Oma nime sai Haraka Kodu kolme juhatuse liikme laste eesnimede esitähtedest – HAns, RAndo, KAtarina. Leidsime, et see veidi lustakas nimi on täiesti sobiv, kuna lind harakas ehitab oma poegadele turvalise katusega pesa. Turvalisus ja laste heaolu on meile kõige tähtsam.
 
SA Haraka Kodu asutati 06.01.2006. aastal. Asutajateks on MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus ja 13 inimest erinevatelt elualadelt, kellest paljud on erivajadustega laste vanemad. Harjumaa omavalitsused toetasid ühiselt KOIT kavast ehituse tarbeks raha taotlemist. Sotsiaalministeerium tagas KOIT kava kaasfinantseeringu ja  SA lisas omafinantseeringu projekti õnnestumiseks. Küla ehitustegevus algas oktoobris 2010. I ehitusetapis valmisid 1 peretüüpi maja, 3- boksiga ridaelamu ja peamaja.  Küla avamispidu toimus 28.mail 2012. aastal. Esimesed noored asusid külasse elama augustis 2012.
Praegu elab SA Haraka Kodus 27 raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega noort inimest. Töötajaid on hetkel kokku 25. Noortele pakutakse lisaks füsioterapeudi, tegevusterapeudi, eripedagoogi ja massööri teenuseid. Toimuvad individuaalsed ja grupitunnid muusikateraapias, noortel on võimalus kasutada õppekööki, käia soolakambris ja tunnetustoas. Haraka Kodul on oma buss, millega tehakse väljasõite ja ekskursioone.
 
Meil on ilus küla looduse keskel, toredad noored ja väga tublid töötajad!